అంతర్జాతీయ కూటములు లేదా సమాఖ్యలు – సదస్సులు International Alliances GK Current Affairs General Studies Questions and Answers Mock Test in Telugu

అంతర్జాతీయ కూటములు లేదా సమాఖ్యలు – సదస్సులు International Alliances
GK Current Affairs General Studies Questions and Answers Mock Test in Telugu
Top questions on అంతర్జాతీయ కూటములు లేదా సమాఖ్యలు – సదస్సులు International Alliances GK Current Affairs General Studies Questions and Answers Practice Bits in Telugu. Learn and practice with latest current affairs quiz and practice test questions on International Alliances to crack current affairs section of any competitive exam specially General Studies Paper in APPSC, TSPSC, SI,CONSTABLE, GROUP 1,2,3,4 etc. Lead the Competition provides a set of multiple choice questions on అంతర్జాతీయ కూటములు లేదా సమాఖ్యలు – సదస్సులు International Alliances below.

1. అలీన విధాన రూపశిల్పి (DSC – 1998)
1) జవహర్ లాల్ నెహ్రు
2) -ఎన్-లై
3) లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి
4) సిరిమావో బండారు నాయకే
View Answer
జవహర్ లాల్ నెహ్రు

2. అలీన విధానానికి మార్గదర్శకమైన బాండుంగ్ సమావేశం జరిగిన సంవత్సరం
1) 1952
2) 1955
3) 1961
4) 1965

View Answer
1955

3. అలీన ఉద్యమంలో సభ్య దేశాల సంఖ్య
1) 120
2) 130
3) 140
4) 150

View Answer
120

4. సార్క్ కూటమి వీరి ప్రతిపాదన మేరకు ఏర్పడింది.
1) ఇందిరాగాంధీ
2) షేక్ జియా ఉల్ రెహ్మన్
3) సిరిమావో బండారు నాయకే
4) బేనజీర్ భుట్టో

View Answer
షేక్ జియా ఉల్ రెహ్మన్

5. కామన్వెల్త్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎంపికయిన తొలి ఆసియా వాసి
1) బాన్ కీ మూన్
2) శశిథరూర్
3) కమలేష్ శర్మ
4) సలీం అహ్మద్

View Answer
కమలేష్ శర్మ
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
26 ⁄ 13 =