9. జీవనభాష్యం (డా|| సి. నారాయణ రెడ్డి) (Jeevana Bhashyam Dr. C. Narayana Reddy) 10th Class Telugu Chapter wise Online Mock Test And Important bit bank

9. జీవనభాష్యం (డా|| సి. నారాయణ రెడ్డి) (Jeevana Bhashyam Dr. C. Narayana Reddy) 10th Class Telugu Chapter wise Online Mock Test And Important bit bank

10 Telugu 9. జీవనభాష్యం10th Class Telugu Syllabus:
9. జీవనభాష్యం (డా|| సి. నారాయణ రెడ్డి) (Jeevana Bhashyam Dr. C. Narayana Reddy) 10th Class Telugu Chapter wise Online Mock Test And Important bit bank 10th Class Telugu(తెలుగు) Chapter wise Important bit bank Bits in Telugu
10th Class Telugu Chapter wise Important bit bank Bits in Telugu Online Mock Test. 10th Class Telugu Chapter wise bit bank for Tenth Class (English/Telugu Medium students) Syllabus for tenth class Telugu. 1. దానశీలము (బమ్మెర పోతన), 2. ఎవరి భాష వాళ్ళకు వినసొంపు (డా|| సామల సదాశివ), 3. వీరతెలంగాణ (దాశరథి కృష్ణమాచార్య), 4. కొత్తబాట (డా|| పాకాల యశోదారెడ్డి), 5. నగరగీతం (అలిశెట్టి ప్రభాకర్), 6. భాగ్యోదయం (కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్), 7. శతక మధురిమ (శతక కవులు), 8. లక్ష్యసిద్ధి, 9. జీవనభాష్యం (డా|| సి. నారాయణ రెడ్డి), 10. గోలకొండ పట్టణము (ఆదిరాజు వీరభద్రరావు), 11. భిక్ష (శ్రీనాథుడు), 12. భూమిక (గూడూరి సీతారాం) and 10th Class Telugu Important Bits for English/Telugu Medium Students. This study material will useful a lot for all students. This study material contains chapter wise important bits for 10th class students as well as all competitive exams like POLYCET, APRJC GURUKULAM, DEECET, TET, TRT. These questions are very important objective multiple choice questions for 10th Class General Studies Public Examinations in Telangana, Andhra Pradesh. This Online Mock Test is useful for all competitive exams and especially CTET, TRT, TET PAPER 1 AND PAPER 2.

Time: 10 Minutes.
No of Questions: 10
Negative Marks: No
Test: Random Test.
Cost: Free
Unlimited Attempts Free.

Leaderboard: 10 Telugu 9. జీవనభాష్యం

maximum of 71 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
Spread the love

Leave a Comment

Solve : *
2 + 2 =


About Us | Contact Us | Privacy Polocy
error: Content is protected !!